2013/08/08

නුඹේ,
පුදුමාකාර ගැඹුරු බැල්ම
ආදරණීය සියුම් ඉරියව්
මට නොඅමතන හඬ
අමතක වෙන්නේ නෑ මට

කවදාවත්ම

නුඹේ
ඇස්වල නැති නපුරුකමට
නොබිඳෙන නිහඬකමට
නොසන්සුන් ගමනට
සමාව දෙන්නේ නෑ මම
කවදාවත්ම

නුඹේ
ලොකු දුඹුරු ඇස් දෙකට
අසාමාන්‍ය හුදෙකලාවට
අහිංසක හිනාවට
ආදරේ කරනව මම
හැමදාමත්ම

නුඹේ
නොදැමෙන ගල් හිතට
පිපාසිත අරමුණු වලට
දුෂ්ට ආත්මාර්ථකාමීකමට
වෛර කරනව මම
හැමදාමත්ම

2013/08/02

ආපහු පලයන්!

එකෙක්ට මදි වූ
තවකෙක්ට කෙල වූ
මනින්නට සිදු වූ
මට එපා වූ
කාලය...
ආපු විදියටම ආපහු පලයන්...!