2014/05/28

මැරියං!

උඹ මැරියං ජීවිතය!
උඹේ වරද...
උඹ මැරියං,
තවත් නොතලා හදවත.
බිඳෙන්න ඉඩක් නෑ තව
උඹ ඉරා මස් කල මේ හිත
මැරියං කියා උඹ සාප කල
තාමත් හුස්ම වැටෙන...
උඹට මරන්න බෑ හිත.
ජීවිතය උඹ මැරියං!
හෙට.......

2014/05/24

කතාව

නුඹට පෙම් බැඳි
කඳුළු දුක් විඳි
නුඹ දැකපු නැති
මගේ කතාව
මං හිටපු නැති
පෙම් බැඳපු නැති
සිනහ වත රැඳි
නුඹේ කතාව
එකතුවුන් නැති
යළිත් එන්නැති
ඉවරවුන් නැති
අපේ කතාව
ඇරඹුමක් නැති
තේරුමක් නැති
මට නුඹව නැති
සැබෑ කතාව

2014/05/12

මං අහසක්

ඉරට පිස්සු කිව්වට, ඇත්තටම පිස්සු ඉරට නෙමෙයි. අහසට.
කාලෙකට නැතිවෙන්න පායනවා. කාලෙකට බැඳගෙන වහිනවා. තවත් දවසක් කළුම කළු වලාකුළු පුරෝගෙන ඉඳලා, පැයක් යන්න කලින් ඒ සේරම හතර අතට විසිකරල දාලා හිරු රැස් විහිදන්න ගන්නවා. බලාපොරොත්තු සුන් කරල දානවා. විශ්වාසය නැති කරල දානවා.
අහස මොන දේ කලත්, පොළව ඉවසනවා. දියවෙලා යනකං වැස්සත්, කරකුට්ටං වෙනකං පෑව්වත්, පොළව සද්ද නැතුව හැමදේම ඉවසනවා.
මට පොළවක් වෙන්න බෑ. මට පිස්සු. මං අහසක්. පොළවක් නැති, අහසක්...

2014/05/01

නුඹ හින්ද

දෙතොල් අතර නිතර රැදුණු
හිනාව, නැති කරගත්තේ නුඹ හින්ද...
ඈතට ඈතට යන්න හිතුණු දවසක,
අඩියක්වත් නොහෙල්ලී හිටියෙ නුඹ හින්ද...
පුංචි පුංචි වචන අමුණලා ලිවු කවි,
ඉරලා ගුලි කරලා විසිකලේ නුඹ හින්ද...
ගඟක් වගේ ගලාගිය ජීවිතේ,
මඟ නතර කරගත්තේ නුඹ හින්ද...
ඔව්... මාව ගණනකටවත් නොගත්තු, නුඹ හින්ද!