2014/05/12

මං අහසක්

ඉරට පිස්සු කිව්වට, ඇත්තටම පිස්සු ඉරට නෙමෙයි. අහසට.
කාලෙකට නැතිවෙන්න පායනවා. කාලෙකට බැඳගෙන වහිනවා. තවත් දවසක් කළුම කළු වලාකුළු පුරෝගෙන ඉඳලා, පැයක් යන්න කලින් ඒ සේරම හතර අතට විසිකරල දාලා හිරු රැස් විහිදන්න ගන්නවා. බලාපොරොත්තු සුන් කරල දානවා. විශ්වාසය නැති කරල දානවා.
අහස මොන දේ කලත්, පොළව ඉවසනවා. දියවෙලා යනකං වැස්සත්, කරකුට්ටං වෙනකං පෑව්වත්, පොළව සද්ද නැතුව හැමදේම ඉවසනවා.
මට පොළවක් වෙන්න බෑ. මට පිස්සු. මං අහසක්. පොළවක් නැති, අහසක්...

No comments:

Post a Comment