2014/08/28

දළඹුවා

නුඹත් දළඹුවෙක්. මමත් දළඹුවෙක්. නුඹයි මමයි දෙන්නම, ගස් වල කොල කමින් නිදැල්ලේ හිටි කාලයක් තිබුණා. නුඹ හොඳ කීකරු දළඹුවෙක්. වෙලාව ආවම නුඹ කෝෂයක් හදාගෙන ඒක ඇතුළට වෙලා සමනලයෙක් වෙන්න වැඩ කෙරුවා. මම මුරණ්ඩු දළඹුවෙක්. කෝෂයක් හදාගෙන සමනලයෙක් වෙන්න කලින් මට තව තවත් ලෝකය දකින්න ඕනෙ වුණා. සමනලයෙක් වුණාම, ඉගිලෙන්න පියාපත් ලැබිලා වඩාත් හොඳින් ලෝකය දකින්න පුළුවන් බව මං තේරුම් ගන්නකොට, නුඹට පියාපත් ලැබෙන්න ලඟයි. මං කෝෂයක් හදාගෙන, කාලේ ගතවෙලා, සමනලයෙක් වෙලා එද්දි, නුඹ පියාපත් ලබලා හුඟාක් දුර ඉගිලිලා ගිහින් තියේවි...


No comments:

Post a Comment