2015/04/29

කවි

සඳුදා දැක්කොත් කවියක්
අඟහරුවාදා කොහොමත් කවියක්
බදාදා හිටියොත් කවියක්
බ්‍රහස්පතින්දා වදයක්
සිකුරාදා එකම මළකෙළියක්
සෙනසුරාදා හෙණයක්
ඉරිදා මං මගේ හිත එක්ක වලියක්
සඳුදා ආයෙම නුඹව දැක්කොත් කවියක්...!

2015/04/22

දුකත් සහනෙකි කඳුළකින් දැවෙන නෙත පිරිමදින
නුඹත් අහසෙකි මේකුළින් මහද මත වැසි වසින
නොනිත් සිහිනෙකි හැඟුමකින් කොමළ වත කිතිකවන
වසත් සමයෙකි හෙමි හෙමින් නුඹට සිත පෙම් බඳින heart emoticon

2015/04/06

බැඳී නැති සරණෙක
ඉර තවමත් තරුණ දිනයෙක
ලොව නිහඬ ගමනෙක
එක හදවත් බිඳෙන සමයෙක

2015/04/05

මල උඩට වේගයෙන් වැටුණත්
සිලිටි කෙමි අග බරට රැදුණත්
හීත වැහිබිඳු එක්ක කොහොමත්
පුංචි මල්පෙති යාළුයි...
නුඹ ගිහින් ටික කලක් ගෙවුණත්
මඟ බලා හිඳ දෑස රිදුණත්
මේ වගේ දුක් රෑක තවමත්
නුඹ නැතිව මට පාළුයි.....

2015/04/02

අද

අද
පැහැයන් තදය
දීප්තිමත්ය
අමුතු එළියක්ය
අද
අහස කළුය
හිරුද දිදුලාය
දේදුණු දහසක්ය
අද
වැහිබිඳු තියුණුය
දිස්නය දේය
දියමන්ති සේය
අද
යමක් සිදුවීය
හද ගැහුණේය
නුඹ ආයේය...

2015/04/01

තද හුළං සැරට
මහ ගස් නැවෙයි දෙක තුනට
ගුගුරයි හඬට
අකුණු පැන එහෙ මෙහෙට
වැහි බිංදු බිමට
වේගෙන් එන්නෙ එක වරට
නුඹ ඇවිත් හිතට
ඇහි පියන් බර වෙන්නෙ දුකට...