2015/08/10

ගියා...

මමත් හොරැහින් බැලුවට,
නුඹත් එබිකම් කෙරුවට,
එදත් ගියා
නුඹත් කලින්ම
මමත් හෙමින්ම
නොදන්න ගානට මොකුත්ම!

2015/08/08

Everyone is saying not to loose hope. It's not a good thing they say... So is it a good thing to keep hope? Well, I think it's the other way around. because people hope for good things to happen and good things, basically never happen! But still, people like to keep hope. They hope to live. So they do things to live. They study, take exams, work, earn money... But the truth is, they are not gonna live. They are gonna die. So they should be doing the things they like to do, telling they're loved ones how much they mean & making them feel how loved they are... Do things to die. But that makes people afraid. They fear death. So they prefer to keep hope to live instead of keeping hope to die.
Me?
I'm not afraid to die. I'm afraid to live!
හැමෝම කියනවා බලාපොරොත්තු නැතිකරගන්න එපාලු. ඒක හොඳ දෙයක් නෙමේලු... එතකොට බලාපොරොත්තු තියාගන්න එක හොඳ දෙයක්ද? ඒත්, මට නං හිතෙන්නේ ඒකෙ අනිත් පැත්ත. මොකද මිනිස්සු බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ හොඳ දේවල් නමුත් හොඳ දේවල්, ඇත්තටම සිද්ද වෙන්නේ නැහැ! ඒත් මිනිස්සු කැමතියි බලාපොරොත්තු තියාගන්න. එයාලා ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එයාලා ජීවත් වෙන්න දේවල් කරනවා. ඉගෙනගන්නවා, විභාග ලියනවා, වැඩ කරනවා, සල්ලි හොයනවා... ඒත් ඇත්ත කතාව නම්, එයාලා ජීවත් වෙන්නෙ නෑ. එයාලා මැරෙනවා. ඒ නිසා එයාලා තමන් කැමති දේවල් කරන එක, එයාලා ආදරේ කරන අයව කොච්චර වටිනවද කියලා එයාලට කියන එක, ඒ ආදරේ දැනෙන්න අරින එකයි කරන්න ඕන... මැරෙන්න දේවල් කරන එක. ඒත් මිනිස්සු ඒකට බයයි. එයාලා මැරෙන්න බයයි. ඒ නිසා එයාල මැරෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා ජීවත් වෙන්න බලාපොරොත්තු තියාගන්න කැමතියි.
මං?
මං මැරෙන්න බය නෑ. මං ජීවත් වෙන්න බයයි!