2015/11/24

අඩෝ මේ හඳ,
අකුලගෙන යනවද
ආපු අතකට?
ආසයි තමයි හුඟක් අය
උඹේ දිලිසෙන මූණට
ඒ වුණත් මොන
කරුමයක්ද මේ
එළිය හොල්මන් පාටට!
මං නං ආස අමාවකට.
තරු කොහේ පෙනෙන්ටද ඉතිං
අඳුර බිඳුවක් නැති කොට
මේ මළ කෙහෙම්මල් පෝයට!

2015/11/23

වියරු සුළිසුළඟකින්
අළු පිසදැමූයෙන්
ගිනි පුපුරු මතුව විත්
යළිත් ගිනි ඇවිළින
රිදුම් දී දැවෙමින්
එවන් ගිනි පැතිරී
දස අතට විසිරී
යළිත් හද මැළවින
එවන් වූ හදවත්
දිනෙක වී සවිමත්
ඒ තුළින් බොහෝ කවි
ඉපැදි බැව් සැලවින
මෙවන් ඒ හදවතත්
යළි යළිත් ගිනිබත්
වුවත් මතුයම් දිනෙක
කවි ලියන බැව් කියවින

2015/11/14


ආකහෙන් පොළවට එවන

හීත ඊ වගෙ දැනෙන

වැහි බිඳ ගානෙ පාරට වැටෙන
හුරුබුහුටි මල බැගින් පිපෙන 


smile emoticon

2015/11/13

හේදිලා යන්නම වැස්සත්
පොළොව රවන්නෑ අහසට
අහසින් වැටුණෙ නැත්නම්
වතුර කොයින්ද පොළොවට.....?