2016/05/23

පිස්සන් කොටුව


බෝනික්කෙක් නලවන එක්
මහළු ස්ත්‍රියකි
මම ඇසුවෙමි ඒ මන්දැයි
"බෝනික්කෙක්???
ඇස් අන්ධද?
මේ මාගේ දියණියන්ය
පුතණුවන්ය..."

රෝස මලක් අමතන එක්
පැසුණු අයෙකි
මම ඇසුවෙමි ඒ මන්දැයි
"රෝස මලක්???
ඇස් අන්ධද?
මේ මාගේ සරාසඳය
පෙම්වතියය..."

තරු එළියට කවි පබඳින
තරුණ ලියකි
මම ඇසුවෙමි ඒ මන්දැයි
"තරු එළියක්???
ඇස් අන්ධද?
ඒ මාගේ පෙම්වතාය
සුහදානය..."

තණ පලසක වැතිරුණු එක්
කොලු ගැටයෙකි
මම ඇසුවෙමි ඒ මන්දැයි
"තණ පලසක්???
ඇස් අන්ධද?
මේ මාගේ මව් තුරුලය
පිය පහසය..."

ඈතක සිට මා අමතන
එක් මිතුරෙකි
මම ඇසුවෙමි ඒ මන්දැයි
"බොට පිස්සුද???
ඇස් අන්ධද?
උන් හැමදෙන පිස්සුවෙන්ය
උමතුවෙන්ය..."

ඒ ඇසු මා මුවමඬලේ
සිනාවක්ය
ඔහු ඇසුවා ඒ මන්දැයි
"අඩෝ මචං!!!
ඇස් අන්ධද?
මේ මිනිසුන් පෙම්වතුන්ය!
පෙම්වතුන්ය!!!

2016/05/10

නිල් පැහැ මිසක අහසේ වෙන නැත පාට
තරු මිස මල් කිනිති නොම ඇහැරෙයි රෑට
සෙනෙහස නිසා ඇහිපිය බර වුණ දාට
මම කවි ලියන්නේ නුඹ හැර වෙන කාට!