2016/11/19

රිදී පැහැ සයිලෆෝනයක්
වීදුරු මිටකින් වයන
මිහිරි නාදයක්
ඈතින් ඇසුණි

විඩාබර සවස් කල
වියපත් හිරු කිරණ
කිරිගරුඬ පොළොව මත
ඇලයකට වැටුණි

වියළි පත් විසිරුණු
ඉපැරැණි සඳැල්ලක
සෝපාවක ගිලී
හිඳින්නට සිතුණි

රෝස පැහැ රෝස මල්
අතින් සිතුවම් කෙරුණු
පීරිසි කෝප්පෙක
තේ වතුර නිමුණි

සුදු ගවොම ලිහිල් කර
කෙහෙරැලිද ලිහූයෙන්
දෙඋරහිස් නිරුවත්ව
සුළං පහරට ඇරුණි

එවන් ඒ ගිමන්කල
නොනින්දත් නින්දත් අතර
හදවතේ කවුළු ළඟ
නුඹේ කටහඬ ඇසුණි!

No comments:

Post a Comment